Procedury celne


W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące procedur celnych m.in. dopuszczenia do obrotu, wywozu, tranzytu, końcowego przeznaczenia, składowania celnego, uszlachetniania, odprawy czasowej i innych

Wybierz procedurę