Wyjaśnienia i komunikaty


W tej części znajdziesz wyjaśnienia i komunikaty dot. statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

Narzędzia szkoleniowe AEO

Kursy i materiały szkoleniowe dotyczące AEO

opublikowano: 03.10.2019

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców AEO

Informacje na temat przywilejów przysługujących upoważnionym przedsiębiorcom AEO

opublikowano: 03.10.2019

Wzajemne uznawanie statusu AEO

Informacje dotyczące wzajemnego uznawania statusu AEO

opublikowano: 03.10.2019

Wykaz upoważnionych przedsiębiorców AEO

Informacje dotyczące wykazu przedsiębiorców AEO

opublikowano: 03.10.2019

Logo upoważnionego przedsiębiorcy

Informacje Ministerstwa Finansów dotyczące wykorzystywania znaku graficznego AEO

opublikowano: 03.10.2019