Wzajemne uznawanie statusu AEO


Informacje dotyczące wzajemnego uznawania statusu AEO

13.07.2023

Wzajemne uznawanie statusu AEO służy wzmocnieniu bezpiecznego łańcucha dostaw i umożliwia realizację korzyści AEO w innych krajach. Realizowane jest pomiędzy Unią Europejską a krajami trzecimi, z którymi Unia Europejska podpisała stosowne porozumienia.

Wzajemne uznawanie dotyczy statusu AEO odnoszącego się do bezpieczeństwa i ochrony (AEOS i AEOF).

Celem wzajemnego uznawania statusu AEO jest:

  • uznawanie przez administrację celną statusu AEO udzielonego zgodnie z programem AEO obowiązującym w innym kraju,
  • zgoda na realizację porównywalnych korzyści/ułatwień dla uznawanych AEO na zasadzie wzajemności.

Szczegóły dotyczące wzajemnego uznawania statusu AEO są uregulowane w specjalnych porozumieniach zawieranych przez Unię Europejską z krajami trzecimi.

Lista krajów, z którymi UE zawarła porozumienie o wzajemnym uznawaniu statusu AEO dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.

Wzajemne uznawanie statusu AEO z USA

Informacja dot. Decyzji o Wzajemnym Uznawaniu Programów AEO i C-TPAT

Decyzja o wzajemnym uznawaniu programów AEO i C-TPAT

Lista najczęściej zadawanych pytań – Decyzja w sprawie wzajemnego uznawania wydana przez UE i USA

Wzajemne uznawanie statusu AEO z Chinami

Decyzja dotycząca wzajemnego uznawania programu upoważnionego przedsiębiorcy Unii Europejskiej i programu Chińskiej Republiki Ludowej dotyczącego środków zarządzania według kategorii przedsiębiorstw (Dz. U. UE L 315/46 z 1.11.2014)

Często zadawane pytania

 

Cło

Opłata za przewóz towarów przez granicę celną. Tu znajdziesz informacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców o taryfie, zwolnieniach celnych, ograniczeniach przywozu i wywozu towarów