Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców AEO


Szczegółowe informacje na temat przywilejów przysługujących upoważnionym przedsiębiorcom AEO

11.10.2019

Poniższy materiał zawiera szczegółowe informacje na temat przywilejów przysługujących upoważnionym przedsiębiorcom AEO, do których należą m.in.:

 1. mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, 
 2. priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli - przeprowadzenie kontroli poza kolejnością, 
 3. wybór miejsca przeprowadzenia kontroli,
 4. uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli, 
 5. szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, 
 6. uznawanie statusu AEO, 
 7. ułatwienia w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy, 
 8. priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych, 
 9. priorytetowa obsługa wszelkich wniosków składanych w sprawach celnych do organów KAS, 
 10. specjalne miejsca obsługi dla AEO, 
 11. odrębne pasy ruchu, 
 12. newsletter wysyłany do AEO,
 13. przyznawanie większych ułatwień fakultatywnych w pozwoleniach na stosowanie procedury uproszczonej, 
 14. uruchomienie dla posiadaczy AEO linki kontaktowej z koorynatorem ds. AEO i Uproszczeń,
 15. mniej załączników do wniosków
 16. udział w spotkaniach z zakresu tzw. "profilaktyki merytorycznej"
 17. zakończenie procedury tranzytu w systemie NCTS i objęcie towarów w ramach wpisu do rejestru zgłaszającego, np. procedurą dopuszczenia do obrotu,
 18. zamknięcia urzędowe,
 19.  rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej. 

Pliki do pobrania

Cło

Opłata za przewóz towarów przez granicę celną. Tu znajdziesz informacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców o taryfie, zwolnieniach celnych, ograniczeniach przywozu i wywozu towarów