Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców AEO


Informacje na temat przywilejów przysługujących upoważnionym przedsiębiorcom AEO

16.04.2024

Przywileje przysługujące upoważnionym przedsiębiorcom AEO to m.in.:

 1. mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, 
 2. priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli - przeprowadzenie kontroli poza kolejnością, 
 3. wybór miejsca przeprowadzenia kontroli,
 4. uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli, 
 5. szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, 
 6. uznawanie statusu AEO, 
 7. ułatwienia w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy, 
 8. priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych, 
 9. priorytetowa obsługa wszelkich wniosków składanych w sprawach celnych do organów KAS, 
 10. specjalne miejsca obsługi dla AEO, 
 11. odrębne pasy ruchu, 
 12. newsletter wysyłany do AEO,
 13. przyznawanie większych ułatwień fakultatywnych w pozwoleniach na stosowanie procedury uproszczonej, 
 14. uruchomienie dla posiadaczy AEO linki kontaktowej z koordynatorem ds. AEO i Uproszczeń,
 15. mniej załączników do wniosków
 16. udział w spotkaniach z zakresu tzw. "profilaktyki merytorycznej"
 17. zakończenie procedury tranzytu w systemie NCTS i objęcie towarów w ramach wpisu do rejestru zgłaszającego, np. procedurą dopuszczenia do obrotu,
 18. zamknięcia urzędowe,
 19.  rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej.

Pliki do pobrania:

Cło

Opłata za przewóz towarów przez granicę celną. Tu znajdziesz informacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców o taryfie, zwolnieniach celnych, ograniczeniach przywozu i wywozu towarów