Narzędzia szkoleniowe AEO


Kursy i materiały szkoleniowe dotyczące AEO

28.11.2023

Na stronie Komisji Europejskiej dostępny jest kurs szkoleniowy dla przedsiębiorców, dotyczący instytucji upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Dzięki temu 60 minutowemu kursowi dowiesz się m. in.:

  • dlaczego warto ubiegać się o pozwolenie AEO,
  • jakie są rodzaje pozwolenia AEO i korzyści z tym związane,
  • jakie kryteria należy spełnić by uzyskać pozwolenie AEO,
  • jak wygląda procedura wydawania pozwolenia AEO.

Kurs dostępny jest w języku polskim.

Jako uzupełnienie kursu Komisja Europejska przygotowała eBook AEO. Jest to łatwe w użyciu multimedialne narzędzie opracowane na podstawie wytycznych AEO dla przedsiębiorców. eBook AEO jest dostępny w języku angielskim.

Na stronie Komisji Europejskiej znajdziesz również szkolenie dotyczące Unijnego celnego portalu przedsiębiorcy. Jest to portal, przez który składa się wniosek o pozwolenie AEO. Szkolenie pozwoli ci uzyskać informacje o funkcjonalności portalu. Kurs dostępny jest w języku angielskim.

Cło

Opłata za przewóz towarów przez granicę celną. Tu znajdziesz informacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców o taryfie, zwolnieniach celnych, ograniczeniach przywozu i wywozu towarów