AEO i uproszczenia celne


Informacje dotyczące m.in. upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), procedury uproszczonej oraz odprawy scentralizowanej