Logo upoważnionego przedsiębiorcy


Informacje Ministerstwa Finansów dotyczące wykorzystywania znaku graficznego AEO

13.07.2023

Informujemy, że znak graficzny AEO jest chroniony prawem autorskim. Prawo do niego posiada Unia Europejska.

Modyfikowanie znaku AEO lub jego niewłaściwe użycie podlega sankcjom karnym.

Logo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO może być bezpłatnie wykorzystywane przez osoby, które uzyskały status Upoważnionego Przedsiębiorcy. W szczególności może być umieszczane w widocznych miejscach w pomieszczeniach Upoważnionych Przedsiębiorców, na ich dokumentach oraz innych przedmiotach związanych z działalnością tych przedsiębiorców.

Logo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO jest udostępniane zainteresowanym przedsiębiorcom bezpośrednio, po przesłaniu danych teleadresowych oraz numeru pozwolenia AEO na adres e-mail aeo.pl@mf.gov.pl

Cło

Opłata za przewóz towarów przez granicę celną. Tu znajdziesz informacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców o taryfie, zwolnieniach celnych, ograniczeniach przywozu i wywozu towarów