Wykaz upoważnionych przedsiębiorców AEO


Informacje dotyczące wykazu przedsiębiorców AEO

16.04.2024

Informację dotyczącą przedsiębiorców, którzy uzyskali status upoważnionego przedsiębiorcy AEO i udzielili zgody na umieszczenie danych z pozwolenia AEO w Wykazie AEO znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Cło

Opłata za przewóz towarów przez granicę celną. Tu znajdziesz informacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców o taryfie, zwolnieniach celnych, ograniczeniach przywozu i wywozu towarów