Zmiany w prawie


Aktualności i wiadomości dotyczące zmian w prawie

Nowe wzory sprawozdań o realizacji APA oraz zmiany rozporządzeń dot. cen transferowych

Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązywaniu nowych wzorów sprawozdania o realizacji APA oraz wejściu w życie rozporządzeń zmieniających w sprawie cen transferowych

opublikowano: 30.01.2020

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W związku ze zmianą ustawowego upoważnienia Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

opublikowano: 02.01.2020

Nowy wzór formularza PIT-CFC

W dniu 18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające wzór zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej

opublikowano: 19.12.2019

Publikacja wzorów formularzy ryczałtowych

W dniu 18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające wzory formularzy podatkowych w zakresie ryczałtu

opublikowano: 19.12.2019

Opublikowane wzory zeznań podatkowych PIT

W dniu 18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające wzory zeznań podatkowych i załączników do tych zeznań w zakresie podatku PIT

opublikowano: 19.12.2019

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2020 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2020 r.

opublikowano: 18.12.2019

Planowane zmiany rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie cen transferowych

Na stronach RCL opublikowane zostały projekty rozporządzeń w zakresie wzorów sprawozdań z realizacji uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz projekty zmian rozporządzeń w zakresie cen transferowych

opublikowano: 13.12.2019

Opublikowane wzory formularzy podatkowych PIT

W dniu 12 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające niektóre wzory formularzy podatkowych w zakresie podatku PIT

opublikowano: 13.12.2019

Nowy wzór formularza CIT-CFC

W dniu 12 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające wzór zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej

opublikowano: 13.12.2019

Nowe formularze podatkowe CIT

Zostały ogłoszone nowe wzory formularzy podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

opublikowano: 02.12.2019

Stawki karty podatkowej w 2020 r.

Ogłoszono wysokość: stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia
przy prowadzeniu niektórych usług oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy

opublikowano: 28.11.2019

Podpisano rozporządzenie ws. nowego JPK_VAT

Ministerstwo Finansów informuje o podpisaniu rozporządzenia ws. nowego pliku JPK_VAT

opublikowano: 18.10.2019