Publikacja formularzy APA-P i APA-C


Formularze interaktywne sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego zostały opublikowane na Portalu Podatkowym

16.04.2024

Gdzie znaleźć formularz

Formularze interaktywne dotyczące sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego są dostępne do pobrania:

  • dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych - APA-P
  • dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych - APA-C

Podstawa prawna

Podatnicy zobowiązani do składania sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za 2019 rok zobowiązani są do jego złożenia wyłącznie na podstawie ww. wzorów, określonych w:

  • rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2537),
  • rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2502).

Wzory dokumentów elektronicznych, w tym struktury logiczne sprawozdań, zostały opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych 4 marca 2020 r. , a ich zmodyfikowane wersje, umożliwiające złożenie sprawozdań za lata wcześniejsze, w dniach 19 i 22 czerwca 2020 r. Powyższe zmiany zostały również uwzględnione w formularzach interaktywnych.

Wysyłanie formularzy

Jednocześnie informujemy, że sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za pomocą opublikowanych formularzy można składać poprzez bramkę systemu e-Deklaracje, która jest przygotowana na ich przyjmowanie.

e-Deklaracje PIT

e-Deklaracje CIT

W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne CIT

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Omówienie zagadnień Uprzednich porozumień cenowych