Publikacja zaktualizowanych wzorów dokumentów elektronicznych TPR


Aktualne wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C) zostały opublikowane na BIP MF

28.11.2023

Gdzie znaleźć strukturę TPR

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały zmienione wzory dokumentów elektronicznych:

  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - TPR-P(2)
  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - TPR-C(2)

Czego dotyczyły zmiany

Najistotniejsze zmiany dotyczyły m.in.:

  • dodania pola tekstowego (3500 znaków), umożliwiającego (fakultatywnie) przekazanie dodatkowych wyjaśnień przez podmiot składający informację;
  • umożliwienia wykazania korekty cen transferowych, niezależnie od typu (kodu) transakcji kontrolowanej;
  • wyodrębnienia w przypadku podatników zawierających wyłącznie transakcje zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego – transakcji pożyczkowych, korzystających z uproszczenia typu safe harbour.

Pozostałe zmiany mają charakter programistyczny i nie dotyczą zakresu przekazywanych danych.

Wysyłanie struktur TPR

Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych zostały opublikowane w dniu 16 marca 20120 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych:

  • TPR-P(2) – wzór nr 2020/03/16/9200,
  • TPR-C(2) – wzór nr 2020/03/16/9199.

Korzystanie ze zmienionych wzorów (tj. przesyłanie przez bramkę eDeklaracje) możliwe będzie od 30 marca 2020 r. (tj. po upływie 2 tygodni od daty publikacji w CRWDE).

Formularz interaktywny TPR

Pragniemy poinformować, że równolegle trwają prace nad opublikowaniem formularzy interaktywnych informacji o cenach transferowych. Spodziewany termin publikacji to początek kwietnia br.