Ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej w obszarze cen transferowych


W ramach ułatwień wprowadzono przedłużenie niektórych terminów związanych z dokumentacją cen transferowych i informacją o cenach transferowych (TPR)

16.04.2024

Uprzejmie informujemy, że na mocy art. 31z tzw. ustaw covidowych (Dz. U. poz. 568 i Dz. U. poz. 695), w ramach ułatwień dla przedsiębiorców w obszarze cen transferowych wprowadzono następujące rozwiązania:

  • przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) dla podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.
    Więcej informacji dostępnych na stronie gov.pl w artykule Złóż później informację o cenach transferowych.
  • przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok obrotowy lub podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.
  • przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej w przypadku podmiotów których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.
    Więcej informacji dostępnych na stronie gov.pl w artykule: Ustawa uzupełniająca pakiet tarczy antykryzysowej z podpisem prezydenta.

Zwracamy uwagę, że w pozostałych przypadkach, w szczególności gdy obowiązki w zakresie cen transferowych dotyczą roku podatkowego rozpoczętego w trakcie roku 2018, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego (art. 48 Ordynacji podatkowej).