Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej


Ministerstwo Finansów przypomina o przedłużeniu terminu do wydania interpretacji indywidualnej

16.04.2024

Ministerstwo Finansów przypomina, że w przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej:

  • złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r.,
  • złożonych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19

termin do wydania interpretacji indywidualnej został ustawowo przedłużony o 3 miesiące[1].

Formularze do druku

W tym miejscu znajdziesz formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu