Nowe wzory niektórych formularzy podatkowych CIT


Zostały zmienione wzory: CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, CIT/IP, CIT/WW oraz dodane dwa nowe: CIT/WZ i CIT/WZG.

13.07.2023

Rozporządzeniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Rozporządzenie zostało opublikowane 16 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 677).

Weszło w życie 17 kwietnia 2020 r.