Zmiany w prawie


Aktualności i wiadomości dotyczące zmian w prawie

Przedłużenie terminów złożenia oświadczenia TP oraz informacji TPR w 2022 roku

Ustawa przewidująca przedłużenie terminów składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (oświadczeń TP) oraz informacji TPR w 2022 roku z podpisem Prezydenta RP.

opublikowano: 15.06.2022

Tymczasowa liberalizacja handlu z Ukrainą, z której zostają wyłączone niektóre towary rolne

Do 5 czerwca 2025 roku obowiązują akty prawne dotyczące tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą oraz odstępstw od tych środków.

opublikowano: 03.06.2022

Nowe Rozporządzenia dot. sprawozdań finansowych

Informujemy o opublikowanych Rozporządzeniach dot. sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

opublikowano: 05.09.2022

Konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie informacji TPR

Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT i CIT.

opublikowano: 26.04.2022

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 04.08.2022

Przedłużenie terminu składania informacji dot. spółek nieruchomościowych

Publikacja rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2022 r.

opublikowano: 30.03.2022

Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT za 2021 rok

Informujemy o przedłużeniu niektórych terminów

opublikowano: 18.03.2022

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie cen transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 15.03.2022

Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów na rok 2022

Minister Finansów przedłużył o rok dotychczasowe rozwiązania wspierające kredytobiorców i kredytodawców w ramach programu zawierania ugód dotyczących „kredytów frankowych”.

opublikowano: 15.03.2022

Przedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań finansowych

Informujemy o przedłużeniu niektórych terminów dotyczących sprawozdań finansowych.

opublikowano: 03.10.2022

Konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych

Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku PIT i CIT, które podlegają uzgodnieniom zewnętrznym, konsultacjom publicznym oraz opiniow

opublikowano: 28.12.2021

Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2022

Rodzaj stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, warunkujących zastosowanie safe harbour finansowego w 2022 roku.

opublikowano: 27.12.2021