Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów na rok 2022


Minister Finansów przedłużył o rok dotychczasowe rozwiązania wspierające kredytobiorców i kredytodawców w ramach programu zawierania ugód dotyczących „kredytów frankowych”.

28.11.2023

Z dniem 15 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. poz. 592). 

Zaniechanie poboru podatku PIT dotyczy:

  • kwot wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych, jeśli dotyczą jednej inwestycji mieszkaniowej i osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową,
  • przychodów wynikających z zastosowania ujemnego oprocentowania kredytu.

Zaniechanie  ma być stosowane do przychodów (dochodów) osiągniętych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Tym samym, obejmie ono również osoby, które zawarły ugody w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeśli osoby te spełnią wymienione w rozporządzeniu warunki.

Omawiana regulacja przewiduje także zaniechanie poboru CIT od kredytodawców, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału umorzonego kredytu, od której następuje zaniechanie poboru PIT.