Przedłużenie terminu składania informacji dot. spółek nieruchomościowych


Publikacja rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2022 r.

16.04.2024

Minister Finansów przedłużył terminy składania informacji, o których mowa:

  • w art. 45 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
  • w art. 27 ust. 1e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozporządzenie przedłużyło do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy, albo obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także przez podatników podatku PIT i podatników podatku CIT, posiadających prawa do tych spółek nieruchomościowych, którzy na podstawie ww. przepisów ustawy PIT i ustawy CIT są obowiązani przekazywać takie informacje.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 30 marca 2022 r. pod poz. 709. 

Weszło w życie 31 marca 2022 r.