Punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS)


Zasady rozliczania podatku VAT w ramach szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu

22.11.2021

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop(IOSS).

Procedura OSS

Procedura OSS to:

 • rozszerzony katalog usług, które zostaną objęte procedurą (B2C);
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość;
 • dostawy krajowe poprzez interfejs elektroniczny.

Procedura IOSS

Procedura IOSS to:

 • sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich
  w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR.

Punkt kompleksowej obsługi ułatwia przedsiębiorstwom sprzedającym towary i świadczącym usługi konsumentom końcowym w całej UE wykonywanie obowiązków w zakresie VAT, umożliwiając im:

 • zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym państwie członkowskim na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom
  i usługobiorcom znajdującym się we wszystkich pozostałych 26 państwach członkowskich;
 • złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku VAT z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług;
 • współpracę z administracją podatkową państwa członkowskiego, w którym są zarejestrowani na potrzeby punktu kompleksowej obsługi, oraz obsługę w jednym języku, mimo że prowadzą sprzedaż w całej UE.

Wyjaśnienia (język polski)

Wyjaśnienia (język angielski)

Webinarium

Dodatkowe materiały

Na stronie Komisji Europejskiej znajdują się informacje i materiały dotyczące szczególnej procedury OSS i IOSS udostępnione przez Komisję Europejską. Informacje dostępne są w języku angielskim.

Komisja Europejska przygotowała również następujące materiały:

Podpisz i wyślij

Jak prawidłowo podpisać i wysłać wniosek / deklarację

Akty prawne

Akty prawne regulujące tematykę procedury OSS i IOSS

Zgłoszenia rejestracyjne

Rejestracja do szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu

Zmiany dotyczące VAT w handlu elektronicznym – sprawdź Q&A

Przypominamy o obowiązujących od 1 lipca 2021 r. nowych zasadach opodatkowania VAT handlu elektronicznego

Pakiet VAT e-commerce – objaśnienia podatkowe

Praktyczny przewodnik po głównych rozwiązaniach pakietu VAT e-commerce.

Deklaracje VAT

Formularze dla procedury OSS i IOSS

Rozliczanie VAT w OSS i IOSS

Złożenie deklaracji i płatność należnego podatku VAT

Płatność podatku VAT

Jak prawidłowo wpłacić VAT w OSS i IOSS

 Praktycznie o OSS i IOSS

Wideokonferencja: Wsparcie przedsiębiorców przez Krajową Administrację Skarbową