Podpisz i wyślij


Jak prawidłowo podpisać i wysłać wniosek/deklarację

28.11.2023

Formularze interaktywne udostępnione na stronie podatki.gov.pl/e-deklaracje w pierwszej kolejności wymagają zapisania na dysku lokalnym komputera. Jak wskazano na stronie podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W  przypadku otwierania formularza w przeglądarce pojawia się komunikat „Please wait…”

Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi.

W celu wysłania deklaracji wymagane jest zainstalowanie wtyczki (plug-in) dostępnej na stronie podatki.gov.pl/e-deklaracje.   .

W wersji programu Adobe Reader DC powinna być widoczna zainstalowana wtyczka w opcji Narzędzia.

Umiejscowienie odwołania do wtyczki w narzędziach Adobe Reader

Po uaktywnieniu klawisza „Narzędzia” w środkowej części formularza pojawia się zakładka umożliwiająca podpisanie dokumentu (Podpisz i wyślij).

Umiejscowienie odwołania "Podpisz i wyślij" w dokumencie.

Włączenie funkcjonalność wtyczki „Podpisz i wyślij” pozwala na przejście kolejnych kroków kreatora wysyłki.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w instrukcji korzystania z formularzy interaktywnych.

Po dokonaniu wysyłki sprawdź status wysyłki. Dokument został prawidłowo wysłany jeżeli otrzymałeś status 200.

e-Deklaracje

Dowiedz się, jak złożyć dokument elektronicznie. Pobierz aplikację i inne narzędzia służące do wysyłania dokumentów

Wtyczka do podpisywania i przesyłania danych XML z interaktywnych formularzy PDF

Wtyczka (plug-in) niezbędna przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych PDF

Pytania i odpowiedzi

Masz problem z systemem e-deklaracje? W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania