Formularze elektroniczne VAT


W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne VAT

Poniższe dokumenty elektroniczne możesz złożyć za pomocą wybranego formularza lub narzędzia do wysyłki xml.


Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Przeglądarki Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Jeśli chcesz skorzystać z formularza, pobierz go na dysk komputera.


Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.


Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Aktualny status i UPO dostępne są w usłudze Status wysłanej e-Deklaracji.

Legenda

Deklaracja online.
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy elektronicznych VAT

VAT-7

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

dotyczy formularzy składanych do września 2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2019
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za listopad 2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2018
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-7K

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

dotyczy formularzy składanych do III kwartału 2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za I kwartał 2019 r.
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za IV kwartał 2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2018
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2018

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-8

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.10.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za listopad 2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2018
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-9M

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.10.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za listopad 2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2018
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2017

VAT-10

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-11

Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-12

Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2018
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-13

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-21

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2021

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2021

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-23

Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

2023

Deklaracja w interaktywnym PDF

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-26

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 1.10.2021

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-27

Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2017 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2017 r.

VAT-27K

Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2017 r. (max)

VAT-29

Zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania albo o rezygnacji z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-REF

Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych za okresy od 2021 roku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2021

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-UE

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2017 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-UEK

Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2017 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-R

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 1.07.2022

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2017
Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-Z

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2017
Deklaracja w interaktywnym PDF

VII-DO (IOSS)

Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS)


VII-R (IOSS)

Zgłoszenie podatnika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT (IOSS)


VII-RP (IOSS)

Zgłoszenie prośrednika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT (IOSS)


VIN-R (OSS)

Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury nieunijnej rozliczania VAT (OSS)VIU-R (OSS)

Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT (OSS)VAT-CS

Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock


VIN-R (MOSS)

Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT (MOSS)

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 10.07.2021

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

VIU-R (MOSS)

Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT (MOSS)

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 10.07.2021

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

VIN-D (MOSS)

Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

VIU-D (MOSS)

Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Archiwum formularzy elektronicznych VAT