Formularze elektroniczne VAT


W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne VAT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.
Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Archiwum formularzy elektronicznych VAT

VAT-7

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2019
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za listopad 2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2018
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za lipiec 2016
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za sierpień 2016

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2015
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015

VAT-7D

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2016
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2016

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2015
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2015

VAT-7K

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za I kwartał 2019 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za IV kwartał 2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2018
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2018

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2016
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2016

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2015
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2015

VAT-8

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za listopad 2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2018
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za lipiec 2016
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za sierpień 2016

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015

VAT-9M

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za listopad 2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2018
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2017

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za lipiec 2016
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za sierpień 2016

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015

VAT-10

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-11

Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-12

Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2018
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2016

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-13

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-21

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-23

Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 1.06.2019 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-26

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-27

Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2017 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2017 r.

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015

VAT-27K

Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2017 r. (max)

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-REF

Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-UE

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2017 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-UEK

Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2017 r.
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

VAT-R

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2017
Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-Z

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2020

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 30.06.2017
Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

VIN-R

Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

VIU-R

Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

VIN-D

Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

VIU-D

Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

VAT-CS

Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Archiwum formularzy elektronicznych VAT