Objaśnienia podatkowe VAT e-commerce


Publikujemy objaśnienia podatkowe z dnia 1 września 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań „VAT e-commerce”

28.11.2023

Informujemy o publikacji objaśnień podatkowych z dnia 1 września 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań „VAT e-commerce”  wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163).

Zmiany dotyczące VAT w handlu elektronicznym – sprawdź Q&A

Przypominamy o obowiązujących od 1 lipca 2021 r. nowych zasadach opodatkowania VAT handlu elektronicznego

Objaśnienia podatkowe VAT e-commerce

Publikujemy objaśnienia podatkowe z dnia 1 września 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań „VAT e-commerce”