TAX FREE, VAT-REFUND, VAP, VAT-MOSS, OSS i IOSS


Zwrot VAT dla podróżnych i podmiotom zagranicznym, usługi międzynarodowego okazjonalnego przewodu drogowego osób, mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS), punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS)