Korekty deklaracji składane bezpośrednio do Polski


Tu znajdziesz informacje na temat korekt deklaracji składanych bezpośrednio do Polski

28.11.2023

Korekty deklaracji w procedurze MOSS, OSS i IOSS składane bezpośrednio do Polski

Od 1 lipca 2023 r. w przypadku konieczności złożenia korekty deklaracji dotyczącej transakcji rozliczanych w ramach szczególnej procedury Mini One Stop Shop (MOSS) , szczególnej procedury One Stop Shop (OSS) oraz procedury szczególnej Import One Stop Shop (IOSS) wniosek może zostać złożony bezpośrednio do Polski jako państwa członkowskiego konsumpcji.

Kiedy możesz złożyć korektę deklaracji

Korektę deklaracji bezpośrednio do Polski możesz złożyć jeśli:

  • upłynął okres 3 lat od terminu złożenia pierwotnej deklaracji,
  • zaprzestałeś korzystania z procedury szczególnej,
  • zostałeś wykluczony z procedury szczególnej,
  • dokonałeś zmiany państwa członkowskiego identyfikacji.

Jakie są formularze korekt deklaracji

Korekta deklaracji składana jest na następujących formularzach:

  • VCU-DK – Korekta deklaracji dla rozliczania podatku VAT poza procedurą unijną przez podatników dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska,
  • VCN-DK – Korekta deklaracji dla rozliczania podatku VAT poza procedurą nieunijną przez podmioty zagraniczne dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska
  • VCI-DK – Korekta deklaracji dla rozliczania podatku VAT poza procedurą importu przez podatników dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska.

Formularze udostępnione są na stronie.

Jak wysłać formularz deklaracji

Przed wysłaniem formularza korekty deklaracji wydrukuj go, wypełnij a następnie wyślij na adres skrzynki elektronicznej: oss.direct.us.107136@mf.gov.pl

W tytule maila podaj następujące dane: OSS/kod kraju/numer VAT w procedurze/okres korygowany.