Punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS)


Zasady rozliczania podatku VAT w ramach szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu

19.04.2024

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop(IOSS).

Procedura OSS

Procedura OSS to:

 • rozszerzony katalog usług, które zostaną objęte procedurą (B2C);
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość;
 • dostawy krajowe poprzez interfejs elektroniczny.

Procedura IOSS

Procedura IOSS to:

 • sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich
  w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR.

Punkt kompleksowej obsługi ułatwia przedsiębiorstwom sprzedającym towary i świadczącym usługi konsumentom końcowym w całej UE wykonywanie obowiązków w zakresie VAT, umożliwiając im:

 • zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym państwie członkowskim na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom
  i usługobiorcom znajdującym się we wszystkich pozostałych 26 państwach członkowskich;
 • złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku VAT z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług;
 • współpracę z administracją podatkową państwa członkowskiego, w którym są zarejestrowani na potrzeby punktu kompleksowej obsługi, oraz obsługę w jednym języku, mimo że prowadzą sprzedaż w całej UE.

Wyjaśnienia (język polski)

Wyjaśnienia (język angielski)

Webinarium

Dodatkowe materiały

Na stronie Komisji Europejskiej znajdują się informacje i materiały dotyczące szczególnej procedury OSS i IOSS udostępnione przez Komisję Europejską. Informacje dostępne są w języku angielskim.

Komisja Europejska przygotowała również następujące materiały:

Podpisz i wyślij

Jak prawidłowo podpisać i wysłać wniosek / deklarację

Akty prawne

Akty prawne regulujące tematykę procedury OSS i IOSS

Zgłoszenia rejestracyjne

Rejestracja do szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu

Zmiany dotyczące VAT w handlu elektronicznym – sprawdź Q&A

Przypominamy o obowiązujących od 1 lipca 2021 r. nowych zasadach opodatkowania VAT handlu elektronicznego

Pakiet VAT e-commerce – objaśnienia podatkowe

Praktyczny przewodnik po głównych rozwiązaniach pakietu VAT e-commerce.

Deklaracje VAT

Formularze dla procedury OSS i IOSS

Rozliczanie VAT w OSS i IOSS

Złożenie deklaracji i płatność należnego podatku VAT

Płatność podatku VAT

Jak prawidłowo wpłacić VAT w OSS i IOSS

 Praktycznie o OSS i IOSS

Wideokonferencja: Wsparcie przedsiębiorców przez Krajową Administrację Skarbową

Korekty deklaracji składane bezpośrednio do Polski

Informacje na temat korekt deklaracji składanych bezpośrednio do Polski

Corrections to tax returns submitted directly to Poland

Information regarding corrections to tax returns submitted directly to Poland