Pytania i odpowiedzi oraz kontakt


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z realizacją Programu Współdziałania

28.11.2023

Wybierz pytanie

Kontakt

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

W zakresie pytań dotyczących Programu Współdziałania, w tym m.in. wniosku o zawarcie umowy o współdziałanie oraz kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy – napisz do zespołu odpowiedzialnego za realizację Programu, na adres: program.wspoldzialania@mf.gov.pl.

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy

Konsultacje podatkowe

Informacje dotyczące konsultacji podatkowych w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania

Katalog korzyści

Informacje na temat korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Współdziałania

Dokumenty Programu Współdziałania

Dokumenty związane z Programem Współdziałania: wytyczne Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, objaśniania dotyczące zasad prowadzenia audytu podatkowego

Ogłoszenia i informacje bieżące

Ogłoszenia i informacje bieżące w sprawie realizacji pilotażu Programu Współdziałania