Katalog korzyści


Informacje na temat korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Współdziałania

Jakie są korzyści dla podatników z wdrożenia HM?

Wdrożony HM przyczyni się do stworzenia innego spojrzenia podatników na organy podatkowe i pozwoli określić nowy charakter współpracy z administracją skarbową oparty na partnerstwie, gwarantujący:

 • indywidualne podejście,
 • szybszy kontakt z administracją podatkową,
 • pewność i przewidywalność wydatków związanych z obciążeniami publicznoprawnymi w zamian za transparentność (organ podatkowy w czasie rzeczywistym, udziela po konsultacji z samym podatnikiem, odpowiedzi na nurtujące go pytania),
 • zmniejszenie kosztów zarządzania wewnętrznego (które powstają w przypadku kontroli podatkowej prowadzonej kilka lat po zakończeniu roku podatkowego, generując tym samym konieczność zaangażowania zasobów ludzkich i technicznych),
 • możliwość zarządzania podatkami w czasie teraźniejszym (z uwagi na możliwość poznania jak najszybciej to możliwe oceny administracji skarbowej odnośnie przyjętych rozwiązań podatkowych i poznania konsekwencji finansowej swojego stanowiska),
 • uporządkowanie reguł zarządzania przedsiębiorstwem oraz zwiększenie efektywności a także wiarygodności przedsiębiorstwa,
 • prestiżowy charakter w związku z zawarciem przez przedsiębiorcę porozumienia z KAS, który świadczyć będzie o wysokiej jakości wdrożonego ładu korporacyjnego oraz ogólnej wiarygodności przedsiębiorcy.

Jakie są korzyści dla KAS z wdrożenia HM?

Do podstawowych korzyści dla KAS zaliczyć można:

 • zwiększenie zaufania ze strony podatników,
 • lepsze zarządzanie ryzykiem skutkujące zwiększeniem poziomu poprawnego wypełniania obowiązków podatkowych,
 • lepsze, efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych,
 • możliwość monitorowania rozliczeń podmiotów strategicznych w czasie rzeczywistym (w miarę potrzeby).

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy

Konsultacje podatkowe

Informacje dotyczące konsultacji podatkowych w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania

Dokumenty Programu Współdziałania

Dokumenty związane z Programem Współdziałania: wytyczne Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, objaśniania dotyczące zasad prowadzenia audytu podatkowego

Przepisy

Zmiany w prawie oraz wyjaśnienia przepisów w zakresie realizacji Programu Współdziałania