Wyjaśnienia PIT


Aktualności i informacje bieżące dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Nowa funkcjonalność to ułatwienie zarówno dla mocodawców, jak i pełnomocników.

opublikowano: 09.01.2022

Formularze interaktywne dot. informacji o spółkach nieruchomościowych

Ministerstwo Finansów udostępniło formularze interaktywne dla spółek nieruchomościowych i wspólników tych spółek

opublikowano: 30.08.2022

Zmiany w zakresie pośrednich transakcji rajowych

Przyjęto projekt ustawy zmieniajacej zawierający zmiany dotyczące stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego w zakresie pośrednich transakcji rajowych

opublikowano: 25.08.2022

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023

Informacja o obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023

opublikowano: 08.03.2022

#NiskiePodatki – nowa funkcjonalność kalkulatora wynagrodzeń

Od 27 lipca 2022 r. można korzystać z nowej funkcjonalności kalkulatora wynagrodzeń Ministerstwa Finansów (MF)

opublikowano: 08.01.2022

Przewodnik MF po wakacjach kredytowych

Wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych

opublikowano: 26.07.2022

#NiskiePodatki: 12 proc. PIT w trakcie roku dla większej liczby podatników

#NiskiePodatki: 12 proc. PIT w trakcie roku również dla podatników, którzy ustalają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w sposób uproszczony

opublikowano: 21.07.2022

#NiskiePodatki: Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli bez PIT do 4500 zł

Od 1 lipca br. rozszerzony został krąg podmiotów, które nie zapłacą podatku od świadczeń otrzymywanych m.in. od byłych pracodawców.

opublikowano: 18.07.2022

Zmiany we wzorze zaświadczenia o niezaleganiu

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ograniczony został zakres informacji w zaświadczeniu

opublikowano: 14.07.2022

#NiskiePodatki: Wynajmujący, którzy wybrali ryczałt mogą rozliczyć się 12-proc. stawką PIT

Niskie Podatki to możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej

opublikowano: 13.07.2022

Przedłużenie okresu ważności starych znaków akcyzy na wyroby winiarskie

Minister Finansów przedłużył do 31 grudnia 2023 r. okres ważności tzw. starych znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich.

opublikowano: 07.07.2022

Ułatwienia w poborze podatku u źródła dla tzw. płatników technicznych

Zostały ogłoszone i weszły w życie rozporządzenia, które wyłączają stosowanie tzw. mechanizmu pay & refund (MPR) względem tzw. płatnika technicznego.

opublikowano: 07.01.2022