10 000 osób wzięło udział w spotkaniach konsultacyjnych KSeF


04.03.2024

 

  • Zakończyliśmy cykl spotkań „Konsultujemy KSeF”.
  • W 9 spotkaniach – od 16 lutego do 1 marca br. – uczestniczyło łącznie około 10 tys. osób (stacjonarnie w siedzibie Ministerstwa Finansów i on-line).
  • Ministerstwo Finansów (MF) analizuje uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji i w drugiej połowie marca przedstawi do dalszych uzgodnień projekt rozwiązań legislacyjnych.
  • Jednym z pierwszych efektów konsultacji jest rozpoczęcie prac grupy roboczej ds. wysyłki dużej liczby e-faktur.
  • Resort finansów planuje szkolenia dla przedsiębiorców w urzędach skarbowych i współpracę z biznesem przy działaniach informacyjno-edukacyjnych związanych z KSeF.

W trakcie każdego z tych spotkań uczestnicy zgłaszali po kilkadziesiąt pytań, komentarzy czy propozycji rozwiązań. Dziękujemy również za szereg szczegółowych opisów postulatów, które przesłali na naszą specjalną skrzynkę e-mailową. Są one tym cenniejsze, że oparte już na doświadczeniach z prac nad wdrożeniem KSeF w organizacjach

– komentuje Przemysław Krawczyk, dyrektor Departamentu Analiz Krajowej Administracji Skarbowej w MF.

Teraz czas na analizę zgłoszonych wniosków i ich podsumowanie. MF planuje w drugiej połowie marca przedstawienie projektu rozwiązań legislacyjnych do finalnej konsultacji.

Naszym celem jest, żeby do końca kwietnia zamknąć proces konsultacyjny. Pozwoliłoby to nam do końca czerwca zakończyć kwestie legislacyjne

– mówi Tomasz Tratkiewicz, dyrektor Departamentu Podatków od Towarów i Usług w MF.

Grupa robocza ds. wysyłki dużej liczby e-faktur

16 lutego w trakcie spotkania dotyczącego bezpieczeństwa i wydajności padł pomysł powołania grupy roboczej ds. wysyłki dużej liczby faktur na środowisku testowym KSeF. Zrealizowaliśmy ten postulat. Uruchomiliśmy forum wymiany informacji i roboczych uzgodnień pomiędzy ekspertami MF, KAS, Aplikacji Krytycznych i Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz osobami odpowiedzialnymi za te kwestie w organizacjach, które wdrażają KSeF. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 28 lutego, uczestniczyło w nim 36 osób. Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na 6 marca. Spotkania odbywają się on-line.

Działania informacyjno-edukacyjne

Ostatnie spotkanie konsultacyjne 1 marca dotyczyło komunikacji zmian w KSeF. Eksperci dyskutowali o tym, jakie tematy wymagają stworzenia dobrych praktyk, a które szczególnego wyjaśnienia i opisania w materiałach informacyjnych. Ministerstwo przedstawiło plan szkoleń przedsiębiorców. Mają one rozpocząć się w urzędach skarbowych na przełomie kwietnia i maja. Celem będzie przekazanie praktycznych informacji dotyczących korzystania z bezpłatnych narzędzi przygotowanych przez MF, czyli Aplikacji Podatnika i e-mikrofirmy.

W kolejnych miesiącach, aż do odwołania, będą prowadzone indywidualne konsultacje w zakresie korzystania z tych bezpłatnych narzędzi. Będzie też możliwość kontaktu z infolinią. Ministerstwo planuje również webinaria poświęcone konkretnym tematom i przeznaczone dla różnych grup przedsiębiorstw.

Działania edukacyjne będą wspierane szeroką akcją informacyjną, tak żeby każdy przedsiębiorca dowiedział się od kiedy będzie miał obowiązek korzystania z KSeF i jak powinien się do tego przygotować. Przedstawiciele Ministerstwa zadeklarowali też gotowość do kontynuacji współpracy z różnymi podmiotami zewnętrznymi przy prowadzeniu działań informacyjnych.

W poprzednich miesiącach eksperci resortu, na zaproszenie takich podmiotów, brali udział w szeregu konferencji, seminariów czy webinariów poświęconych KSeF. Na stronach MF udostępniliśmy formularz, za pomocą którego można zgłosić chęć współpracy informacyjno-edukacyjnej związanej z wdrożeniem KSeF formularz zgłoszeniowy.

Sekcja pytań i odpowiedzi na podatki.gov.pl

Przypominamy, że na stronie podatki.gov.pl/ksef dostępna jest zakładka, w której publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące możliwych zmian w KSeF.