Zapraszamy na podsumowanie konsultacji w sprawie KSeF


16.04.2024

Ministerstwo Finansów zaprasza na podsumowanie spotkań konsultacyjnych KSeF

  • 21 marca podsumujemy konsultacje KSeF i przedstawimy propozycje zmian w systemie.
  • Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu mogą zapisywać się korzystając ze specjalnego formularza on-line.

Zakończyliśmy pierwszy etap konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W przeprowadzonym od 16 lutego do 1 marca cyklu spotkań „Konsultujemy KSeF” uczestniczyło łącznie około 10 tys. osób.

Teraz zapraszamy na spotkanie, na którym podsumujemy ten etap konsultacji i zaprezentujemy główne założenia zmian. Obędzie się ono 21 marca (czwartek), o godzinie 12.00 w formule hybrydowej. 80 osób będzie mogło wziąć udział stacjonarnie w siedzibie Ministerstwa Finansów, a pozostali będą uczestniczyć w spotkaniu on-line.

O zakwalifikowaniu na spotkanie stacjonarne decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji o zapisach na stronie  www.podatki.gov.pl/ksef/konsultacje/

Zapraszamy do rejestracji poprzez specjalny formularz on-line.