Kolejne spotkania konsultacyjne KSeF


Informujemy o kolejnych spotkaniach konsultacyjnych KSeF

16.04.2024

 

  • Za nami kolejne cztery spotkania konsultacyjne Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W ciągu dwóch dni uczestniczyło w nich ponad 3 tys. osób.
  • Omówiliśmy zagadnienia związane z identyfikatorem KSeF w płatnościach oraz tematy szczególnie interesujące branże: faktoringu, dostawców mediów i paliwową.
  • Zaplanowaliśmy jeszcze 3 spotkania w terminach 29 lutego i 1 marca
  • Zapraszamy do potwierdzania chęci udziału poprzez wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego.

Założeniem konsultacji jest uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF. W spotkaniach uczestniczą dyrektorzy i eksperci z departamentów Ministerstwa Finansów, które są zaangażowane w projekt.

W trakcie spotkania 21 lutego omówiliśmy kwestie związane z realizacją obowiązku podawania nr KSeF albo identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu. W tym samym dniu spotkaliśmy się też z przedstawicielami branży faktoringu, a tematem konsultacji był dostęp do faktur przez faktorów.

22 lutego rozmawialiśmy z dostawcami mediów oraz przedsiębiorcami z branży paliwowej. Omówiliśmy wystawianie faktur w KSeF przez podmioty z tych branż, w tym sposób wypełniania poszczególnych pozycji e-faktury i możliwości przekazywania wizualizacji faktur na prośbę klienta.

Zapisy na konsultacje

Spotkania odbywają się w formule hybrydowej. W Ministerstwie Finansów w każdym spotkaniu może uczestniczyć 60 osób. Pozostali zainteresowani mogą brać w nich udział on-line.

Aby zapisać się na spotkania konsultacyjne KSeF, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W ramach konsultacji KSeF zaplanowaliśmy jeszcze trzy spotkania, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego. Poruszymy na nich zagadnienia szczególnie interesujące Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Terminy i tematy wszystkich spotkań są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Nowa sekcja pytań i odpowiedzi na podatki.gov.pl

Na stronie www.podatki.gov.pl/ksef w sekcji pytań i odpowiedzi dostępna jest już zakładka, w której można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące możliwych zmian w KSeF.