Wytyczne i instrukcje


Upoważniony przedsiębiorca AEO - wytyczne w sprawie wniosku

Informacje dotyczące weryfikacji formalnej i przyjęcia wniosków o uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO

opublikowano: 03.10.2019

Kwestionariusz samooceny przedsiębiorców

Informacje dotyczące kwestionariusza samooceny składanego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO

opublikowano: 03.10.2019

Weryfikacja kryteriów AEO

Informacja dotycząca czynności audytowych przeprowadzanych w stosunku do wnioskodawcy ubiegającego się o pozwolenie AEO

opublikowano: 03.10.2019

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące AEO

Informacje w sprawie opublikowania przez Komisję Europejską wytycznych dotyczących upoważnionego przedsiębiorcy

opublikowano: 03.10.2019