Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące AEO


Informacje w sprawie wytycznych dotyczących upoważnionego przedsiębiorcy

28.11.2023

Przed wystąpieniem o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi AEO, opracowanymi przez Komisję Europejską.

Wytyczne uwzględniają dotychczasowe doświadczenie związane ze stosowaniem instytucji AEO, zapewniają harmonizację wdrożenia zasad funkcjonowania AEO w celnej Unii Europejskiej, gwarantują równe traktowanie przedsiębiorców oraz przejrzystość zasad.

Wytyczne AEO składają się z dokumentu głównego i czterech załączników:

 • kwestionariusza samooceny i not wyjaśniających,
 • listy możliwych ryzyk, zagrożeń i rozwiązań,
 • wzoru Deklaracji bezpieczeństwa oraz
 • dokumentu zawierającego przykłady informacji wymienianych z organami celnymi.

Wytyczne AEO wyjaśniają np.:

 • kto to jest AEO, ze wskazaniem rodzajów statusu;
 • korzyści dla AEO;
 • wzajemne uznawanie statusu AEO;
 • kryteria przyznania statusu AEO;
 • procedurę wnioskowania i wydawania pozwolenia;
 • do którego państwa członkowskiego należy złożyć wniosek o pozwolenie AEO;
 • zasady przyjęcia wniosku;
 • jak skutecznie i sprawnie przeprowadzać analizę ryzyka i audyt przedsiębiorstwa.

 

Cło

Opłata za przewóz towarów przez granicę celną. Tu znajdziesz informacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców o taryfie, zwolnieniach celnych, ograniczeniach przywozu i wywozu towarów