Upoważniony przedsiębiorca AEO - wytyczne w sprawie wniosku


Informacje dotyczące weryfikacji formalnej i przyjęcia wniosków o uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO

01.12.2023

W dokumencie znajdziesz informacje dotyczące zasad złożenia i przyjęcia wniosku o pozwolenie AEO, w szczególności:

 • podstawy prawnej,
 • osoby wnioskującej, 
 • wniosku o wydanie pozwolenia AEO, 
 • właściwości organów celnych, w tym:
  • właściwości państwa członkowskiego, 
  • właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych na szczeblu krajowym,
 • przyjmowania wniosku, 
 • kryteriów przyznawania statusu AEO, 
 • wydawania rozstrzygnięcia,
 • zarządzania pozwoleniem AEO, w tym:
  • obowiązków i uprawnień po stronie przedsiębiorcy
  • obowiązków i uprawnień po stronie organu celnego

Pliki do pobrania