Kwestionariusz samooceny przedsiębiorców


Informacje dotyczące kwestionariusza samooceny składanego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO

16.04.2024

Do wniosku o pozwolenie AEO musisz załączyć kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy.

Wypełnienie go pomoże ci dokonać samooceny pod kątem spełniania kryteriów wymaganych do uzyskania pozwolenia AEO.

Wzór kwestionariusza samooceny stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy (Dz. U. z 2017 r., poz. 721).

Aby ułatwić wypełnienie dokumentu zamieszczamy kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy oraz Instrukcję wypełniania.

Cło

Opłata za przewóz towarów przez granicę celną. Tu znajdziesz informacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców o taryfie, zwolnieniach celnych, ograniczeniach przywozu i wywozu towarów