Zmiany w prawie


Aktualności i wiadomości dotyczące zmian w prawie

Zmiana ustawy Prawo celne

Informujemy, że w dzienniku ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

opublikowano: 14.05.2021

Przedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań finansowych

Informujemy o przedłużeniu niektórych terminów dotyczących sprawozdań finansowych.

opublikowano: 31.03.2021

Przedłużony termin do złożenia zeznania i wpłaty podatku CIT

Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku

opublikowano: 29.03.2021

Nowe wzory PIT-4R i PIT-8AR

Rozporządzeniem z 3 marca 2021 r. MFFiPR określił nowe wzory formularzy podatkowych wykorzystywanych przez płatników podatku PIT

opublikowano: 03.09.2021

Przedłużony termin dla niektórych płatników podatku PIT

Rozporządzeniem z dnia 16 lutego 2021 r. został przedłużony termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek PIT i zryczałtowanego podatku PIT

opublikowano: 18.02.2021

Wzór formularza PIT-ISN określony

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 25 stycznia 2021 r. określił wzór nowego formularza PIT-ISN

opublikowano: 28.01.2021

Wzór formularza CIT-ISN określony

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 21 stycznia 2021 r. określił wzór nowego formularza CIT-ISN

opublikowano: 28.01.2021

Wzór formularza CIT-15J określony

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 11 stycznia 2021 r. określił wzory nowych formularzy CIT-15J i CIT/JW

opublikowano: 14.01.2021

Nowe wzory formularzy dotyczących estońskiego CIT

Informujemy o opublikowaniu rozporządzenia w sprawie nowych wzorów dot. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT).

opublikowano: 01.11.2021

Odroczenie procedury WHT refund

Informujemy o wejściu w życie przepisów odraczających obowiązywanie procedury WHT refund

opublikowano: 01.05.2021

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 01.04.2021

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 01.04.2021