Wyjaśnienia


Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych – IP Box

Konsultacje dotyczą stosowania przepisów o opodatkowaniu dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej zawartych w ustawach o podatkach dochodowych.

: 15.04.2019

Zasady rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalny podatek dochodowy)

Wyjaśnienia do pozycji 213 i 214 formularza CIT-8(26) składanego za 2018 r.

: 09.04.2019

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych - ulga termo

Konsultacje dotyczą stosowania przepisów o uldze termomodernizacyjnej zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

: 09.04.2019

Informacja dla przedsiębiorców – podstawowe konsekwencje na gruncie VAT bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach Wielka Brytania - Unia Europejska

Najważniejsze informacje dla przedsiębiorców dot. możliwych konsekwencji w VAT bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach Wielka Brytania - Unia Europejska

: 27.03.2019

Zasady rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalny podatek dochodowy)

Wyjaśnienia do pozycji 213 i 214 formularza CIT-8(26) składanego za 2018 r.

: 21.03.2019