Udostępnienie nowych usług w zakresie zezwoleń akcyzowych


13.07.2023

Ministerstwo Finansów informuje, że od 2 stycznia 2023 roku, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) zostały udostępnione nowe usługi w zakresie elektronicznego składania wniosków o wydanie, zmianę lub cofnięcie zezwoleń akcyzowych. Nowe usługi dotyczą zezwoleń na:

  • prowadzenie składu podatkowego
  • nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
  • jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
  • wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.

Aby skorzystać z usługi zaloguj się na swoje konto na portalu PUESC, a następnie, w sekcji Formularze wyszukaj właściwy formularz o nazwie:

  • WDASP01 Skład podatkowy [SZPROT],
  • WDAZO01 Zarejestrowany odbiorca [SZPROT],
  • WDAJO01 Jednorazowe nabycie jako zarejestrowany odbiorca [SZPROT],
  • WDAZW01 Zarejestrowany wysyłający [SZPROT].

Z usługi możesz skorzystać elektronicznie za pomocą formularza lub składając papierowy wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Więcej informacji znajdziesz na portalu PUESC.