Nowy obowiązek dla podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą


28.11.2023

13 lutego 2023 roku weszły w życie przepisy o podatku akcyzowym implementujące postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie). Zgodnie z tymi przepisami przemieszczanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych objętych zharmonizowaną akcyzą, dopuszczonych do konsumpcji na terytorium Unii Europejskiej (co do zasady z zapłaconą akcyzą) odbywa się z zastosowaniem Systemu EMCS, na podstawie elektronicznych uproszczonych dokumentów towarzyszących e-SAD. W związku z tym, jeśli chcesz nabywać wewnątrzwspólnotowo lub dostarczać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą, powinieneś uzyskać odpowiednio numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy albo numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego.

Od 2 stycznia 2023 roku możesz złożyć wniosek na portalu PUESC o uzyskanie:

  • numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy,
  • numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego.

Możesz również uzyskać numer akcyzowy na potrzeby jednorazowego nabycia wewnątrzwspólnotowego lub jednorazowej dostawy wewnątrzwspólnotowej. Taki numer akcyzowy jest ważny przez 3 miesiące.

Uzyskanie numeru akcyzowego, podobnie jak rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), jest czynnością materialno-techniczną. Jeśli złożysz kompletny wniosek na PUESC, automatycznie zostanie nadany ci numer akcyzowy.

Organem właściwym w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Więcej informacji znajdziesz na portalu PUESC.