Formularze elektroniczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą


W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Każdy PIT prócz formularzy karty podatkowej (PIT-16A, PIT-16, PIT-16Z) możesz złożyć w formie interaktywnego pliku PDF.

Od 2019 r. dla rozliczeń złożonych elektronicznie obowiązuje krótszy termin zwrotu nadpłaty podatku – 45 dni.

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.
Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja online
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy elektronicznych PIT

PIT-6

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za (rok)

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020 r.

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

PIT-6L

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015

PIT-16

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-16Z

Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-16A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-28

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-28S

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-36

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

PIT-36S

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy od 01.01.2021

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

PIT-36L

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-36LS

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021

PIT-CFC

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015

PIT-TP

Uproszczone sprawozdanie

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2019

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 06.07.2018

WH-WPZ

Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych


WH-WPP

Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych


WH-OSP

Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Instrukcja (PDF, 257 kB)

PIT-NZS

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku.

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-NZ

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków.

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

DSF-1

Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji

APA-P

Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienie cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

TPR-P

Informacja o cenach transferowych złożona za rok

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Archiwum formularzy elektronicznych PIT