Formularze elektroniczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą


W tym miejscu znajdziesz formularze PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

PAMIĘTAJ!
Wysłanie deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), przez Ministra Finansów z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, w celach podatkowych.

UWAGA!
Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi
Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.

UWAGA!
Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja online
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy PIT (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

PIT-6

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013

PIT-6L

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013

PIT-16

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-16Z

Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-16A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-28

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-28S

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-36

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2016

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-36S

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

PIT-36L

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-36LS

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)


PIT-CFC

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2015

PIT-TP

Uproszczone sprawozdanie

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 06.07.2018

WH-WPZ

Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF
Archiwum formularzy PIT (link otwiera nowe okno w innym serwisie)