Wtyczka do podpisywania i przesyłania danych XML z interaktywnych formularzy PDF


Wtyczka (plug-in) niezbędna przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych PDF

16.04.2024
Prawidłowe działanie wtyczki wymaga Adobe Reader w wersji 32-bit.

Niezbędna do składania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF dostępnych na Portalu Podatkowym.

Przed wysłaniem deklaracji prosimy zainstalować najnowszą wtyczkę (plugin).

Szczegółowy opis odinstalowania/instalacji wtyczki znajduje się w "Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące")", w rozdziałach:

  • 2.2. Instalacja wtyczki (plugin) do programu Adobe Reader
  • 2.2.1. Odinstalowanie wtyczki
  • 2.2.2. Instalacja nowej wersji wtyczki

Wtyczka (plug-in) wersja 11.0.0 – opis najważniejszych zmian:

  1. ekran danych autoryzujących dostosowany do składania dokumentów począwszy od roku 2024. Ekran zawiera link do strony Wykaz kwot autoryzacyjnych zawierającej aktualną informację.

Przed instalacją wersji 11.0.0 zalecane jest usunięcie poprzedniej wersji wtyczki – zamknięcie przeglądarki Adobe i odinstalowanie jej z Panelu sterowania - Programy i funkcje (lub Dodaj/usuń programy).

Korzystanie z nieaktualnych wersji oprogramowania do zarządzania kartą kryptograficzną oraz składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego skutkować będzie nieprawidłowym podpisywaniem i odrzucaniem dokumentów na bramkach Systemu e Deklaracje.

Informacja na temat konfiguracji oprogramowania do podpisu jest dostępna w dokumencie „Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i zarządzania kartami kryptograficznymi, dostarczane przez centra certyfikacji – ustawienia dla systemu e-Deklaracje" dostępnym do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania