Wtyczka do podpisywania i przesyłania danych XML z interaktywnych formularzy PDF


Wtyczka (plug-in) niezbędna przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych PDF

Niezbędna do składania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF dostępnych na Portalu Podatkowym.

Uwaga!
Przed wysłaniem deklaracji prosimy zainstalować najnowszą wtyczkę (plugin).

Szczegółowy opis odinstalowania/instalacji wtyczki znajduje się w "Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące")", w rozdziałach:

 • 2.2. Instalacja wtyczki (plugin) do programu Adobe Reader
 • 2.2.1. Odinstalowanie wtyczki
 • 2.2.2. Instalacja nowej wersji wtyczki

Wtyczka (plug-in) wersja 6.0.1 – opis najważniejszych zmian:

 1. Przed instalacją wersji 6.0.1 zalecane jest usunięcie poprzedniej wersji wtyczki – zamknięcie przeglądarki Adobe i odinstalowanie jej z Panelu sterowania - Programy i funkcje (lub Dodaj/usuń programy).
 2. Zmieniony instalator  wtyczki:
  • zintegrowany pakiet redystrybucyjny bibliotek VS2013;
  • wbudowane funkcje naprawcze (dodany przycisk „Napraw") ;
  • jednoczesna instalacja wtyczki dla Adobe Reader i Adobe Acrobat (instalator wykrywa obecność w systemie i instaluje wtyczkę dla tych programów, które są zainstalowane).
 3. Zmienione algorytmy wyliczania sum kontrolnych z SHA-1 na SHA-256.
 4. Zmieniona struktura podpisanego pliku w związku ze zmiana algorytmów.
 5. Ekran danych autoryzujących dostosowany do użycia w roku 2019.
 6. Poprawione wywoływanie formularza UPO – niezależnie od wybranej domyślnej przeglądarki wtyczka zawsze wywoła program Internet Explorer.

W związku z wprowadzoną zmianą algorytmów kryptograficznych na SHA2 konieczne jest uaktualnienie przez użytkowników oprogramowania do zarządzania kartami kryptograficznymi oraz składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, otrzymywanego przy zakupie zestawu do podpisu elektronicznego.

Korzystanie z nieaktualnych wersji oprogramowania do zarządzania kartą kryptograficzną oraz składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego skutkować będzie nieprawidłowym podpisywaniem i odrzucaniem dokumentów na bramkach Systemu e-Deklaracje.

Informacja na temat konfiguracji oprogramowania do podpisu jest dostępna w dokumencie „Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i zarządzania kartami kryptograficznymi, dostarczane przez centra certyfikacji – ustawienia dla systemu e-Deklaracje" dostępnym do pobrania poniżej.

Polskie Centra Certyfikacji

Strony WWW polskich centrów certyfikacji:

Załączniki: