Wtyczka do podpisywania i przesyłania danych XML z interaktywnych formularzy PDF


Wtyczka (plug-in) niezbędna przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych PDF

13.07.2023
Prawidłowe działanie wtyczki wymaga Adobe Reader w wersji 32-bit.

Niezbędna do składania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF dostępnych na Portalu Podatkowym.

Przed wysłaniem deklaracji prosimy zainstalować najnowszą wtyczkę (plugin).

Szczegółowy opis odinstalowania/instalacji wtyczki znajduje się w "Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące")", w rozdziałach:

  • 2.2. Instalacja wtyczki (plugin) do programu Adobe Reader
  • 2.2.1. Odinstalowanie wtyczki
  • 2.2.2. Instalacja nowej wersji wtyczki

Wtyczka (plug-in) wersja 10.0.0 – opis najważniejszych zmian:

Przed instalacją wersji 10.0.0  zalecane jest usunięcie poprzedniej wersji wtyczki – zamknięcie przeglądarki Adobe i odinstalowanie jej z Panelu sterowania - Programy i funkcje (lub Dodaj/usuń programy).

  1. ekran danych autoryzujących dostosowany do składania dokumentów w roku 2023

Korzystanie z nieaktualnych wersji oprogramowania do zarządzania kartą kryptograficzną oraz składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego skutkować będzie nieprawidłowym podpisywaniem i odrzucaniem dokumentów na bramkach Systemu e Deklaracje.

Informacja na temat konfiguracji oprogramowania do podpisu jest dostępna w dokumencie „Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i zarządzania kartami kryptograficznymi, dostarczane przez centra certyfikacji – ustawienia dla systemu e-Deklaracje" dostępnym do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania