Aktualności - gry hazardowe


Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Jak złożyć wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych, przez ePUAP

Informujemy o możliwości wypełniania oraz złożenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej charakter gier przez platformę elektroniczną ePUAP.

opublikowano: 20.12.2022

Decyzja rozstrzygająca charakter gry o nazwie Złoty Skarb

W związku z zapytaniami dotyczącymi urządzenia o nazwie Złoty Skarb, udostępniamy treść decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

opublikowano: 17.08.2022

System informatyczny „e-Koncesje"

Informujemy o pracach nad systemem informatycznym "e-Koncesje"

opublikowano: 16.07.2021

Pozyskiwanie decyzji rozstrzygającej charakter gier

Przekazujemy informacje o procedurze pozyskiwania decyzji rozstrzygającej charakter gier

opublikowano: 24.05.2021

Wniosek o zmianę zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii fantowej

Przypominamy, że wniosek o zmianę zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii fantowej składany w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie podlega opłacie

opublikowano: 24.05.2021

Informacje w sprawie gier na urządzeniu FUTURA

Przekazujemy komunikat w sprawie gier na urządzeniu FUTURA

opublikowano: 24.05.2021

Zmiana rozporządzenia w sprawie urządzeń losujących i innych

Zmiana rozporządzenia w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych

opublikowano: 24.05.2021

Decyzja rozstrzygająca charakter gry na urządzeniu FUTURA

Przekazujemy komunikat w sprawie wydania przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju decyzji rozstrzygającej charakter gry na urządzeniu FUTURA.

opublikowano: 24.05.2021

Decyzja rozstrzygająca charakter gry na urządzeniu typu Football Mania

Przekazujemy komunikat w sprawie wydania przez Ministra Finansów decyzji rozstrzygającej charakter gry na urządzeniu typu Football Mania

opublikowano: 24.05.2021

Warunki składania wniosków dot. gier hazardowych, a sprawozdania finansowe

Przypominamy, o konieczności dołączenia do wniosku o udzielenie koncesji oraz zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych - sprawozdania finansowego

opublikowano: 24.05.2021

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i należnościach celnych

Informujemy o konieczności uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i należnościach celnych przez podmioty ubiegające się o koncesję lub zezwolenie

opublikowano: 24.05.2021

Pozytywna opinia rady gminy o lokalizacji kasyna gry

Przypominamy o konieczności uzyskania pozytywnej opinii rady gminy o lokalizacji kasyna gry, dołączanej do wniosku o udzielenie koncesji

opublikowano: 24.05.2021