Informacje ogólne


Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Komunikat w sprawie gier na urządzeniu FUTURA: Minister Finansów potwierdza hazardowy charakter gier.

W dniu 16 grudnia 2019 r. Minister Finansów wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję z 23 września 2019 r. rozstrzygającą, że gry na urządzeniu FUTURA są grami na automatach w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.  

Tym samym Minister Finansów potwierdził hazardowy charakter gier rozgrywanych na urządzeniach FUTURA.

Decyzja ta jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.