Aktualności - gry hazardowe


Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Udział szarej strefy online w zakresie GGR na polskim rynku gier hazardowych na tle państw UE

Informujemy o analizie udziału szarej strefy online w zakresie GGR na polskim rynku gier hazardowych na tle państw UE

opublikowano: 31.05.2024

Mikrorachunek podatkowy do zapłaty podatku od gier, wpłat dziennych i dopłat

Informacja o stosowaniu mikrorachunku podatkowego do zapłaty podatku od gier, wpłat dziennych i dopłat

opublikowano: 01.04.2024

Udział szarej strefy online w zakresie GGR na polskim rynku gier hazardowych na tle państw UE

Informujemy o analizie udziału szarej strefy online w zakresie GGR na polskim rynku gier hazardowych na tle państw UE

opublikowano: 28.03.2023

Jak złożyć wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych, przez ePUAP

Informujemy o możliwości wypełniania oraz złożenia wniosku o wydanie decyzji rozstrzygającej charakter gier przez platformę elektroniczną ePUAP.

opublikowano: 20.12.2022

Decyzja rozstrzygająca charakter gry o nazwie Złoty Skarb

W związku z zapytaniami dotyczącymi urządzenia o nazwie Złoty Skarb, udostępniamy treść decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

opublikowano: 17.08.2022

System informatyczny „e-Koncesje"

Informujemy o pracach nad systemem informatycznym "e-Koncesje"

opublikowano: 16.07.2021

Pozyskiwanie decyzji rozstrzygającej charakter gier

Przekazujemy informacje o procedurze pozyskiwania decyzji rozstrzygającej charakter gier

opublikowano: 19.05.2021

Wniosek o zmianę zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii fantowej

Przypominamy, że wniosek o zmianę zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii fantowej składany w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie podlega opłacie

opublikowano: 19.05.2021

Informacje w sprawie gier na urządzeniu FUTURA

Przekazujemy komunikat w sprawie gier na urządzeniu FUTURA

opublikowano: 19.05.2021

Zmiana rozporządzenia w sprawie urządzeń losujących i innych

Zmiana rozporządzenia w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych

opublikowano: 19.05.2021

Decyzja rozstrzygająca charakter gry na urządzeniu FUTURA

Przekazujemy komunikat w sprawie wydania przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju decyzji rozstrzygającej charakter gry na urządzeniu FUTURA.

opublikowano: 19.05.2021

Decyzja rozstrzygająca charakter gry na urządzeniu typu Football Mania

Przekazujemy komunikat w sprawie wydania przez Ministra Finansów decyzji rozstrzygającej charakter gry na urządzeniu typu Football Mania

opublikowano: 19.05.2021