Udział szarej strefy online w zakresie GGR na polskim rynku gier hazardowych na tle państw UE


Informujemy o analizie udziału szarej strefy online w zakresie GGR na polskim rynku gier hazardowych na tle państw UE

04.01.2024

Analiza prezentuje kształtowanie się w latach 2016-2022 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej. Szacunki zostały oparte w całości na danych niezależnej spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (H2) w zakresie tzw. GGR (kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych).

W poniższej tabeli średnia dla Unii Europejskiej została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji.

Tabela nr 1

Informacje dotyczące udziałów szarej strefy na rynku w grach hazardowych świadczonych przez Internet w Polsce i Unii Europejskiej

Wyszczególnienie (rynek online) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Szara strefa w Polsce ogółem

        79,8%

        44,7%

       34,9%

        25,6%

        23,0%

       18,0%

       14,3%

Średnia UE szarej strefy ogółem*

        48,8%

        42,4%

       38,7%

        33,2%

        29,7%

       26,9%

       22,5%

Szara strefa w Polsce w zakładach wzajemnych

64,3%

        20,3%

       13,5%

10,3%

9,4%

8,2%

6,7%

Średnia UE szarej strefy w zakładach wzajemnych*

47,7%

41,6%

38,2%

34,4%

32,3%

30,0%

25,7%

Szara strefa w Polsce w grach kasynowych

100,0%

100,0%

98,8%

68,9%

54,0%

37,7%

27,5%

Średnia UE szarej strefy w grach kasynowych*

71,2%

60,5%

58,2%

48,4%

43,0%

39,6%

34,6%

*średnia dla UE została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji. Obliczenia MF w oparciu o dane H2 Gambling Capital, 1.03.2023 r.

Dane w tabeli nr 1 wskazują, że w Polsce w latach 2016-2022 obserwuje się kontynuację malejącego trendu udziału szarej strefy w grach hazardowych ogółem w Internecie. Ich udział w tym okresie spadł ponad czterokrotnie (z 79,6% do 14,3%).

Ponadto celem uzupełnienia powyższych danych, Ministerstwo Finansów poniżej przedstawia przychody poszczególnych sektorów rynku gier hazardowych w Polsce w latach 2021-2022.

Tabela nr 2 

Przychody poszczególnych sektorów rynku gier hazardowych w Polsce w latach 2021-2022

Rodzaj gry hazardowej

Przychody w mld zł

Różnica 2022-2021 w mld zł Zmiana r/r w %

2021

2022

2022-2021 2022/2021
Gry liczbowe 4,11

4,5

0,39 9,6%
Loterie pieniężne 1,88

2,25

0,37 19,5%
Salony gier na automatach 1,91

4,97

3,06 159,8%
Gry kasynowe online 18,34

27,66

9,31

50,8%

Kasyna gry 4,30

7,48

3,18 74,1%
Zakłady wzajemne 10,60

12,36

1,76 16,6%
Loterie audioteksowe 0,06

0,09

0,03

50,5%

Razem 41,21

59,31

18,11 43,9%

Źródłem powyższych danych za 2021 r. jest "Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w roku 2021", za 2022 r. formularze IGH, z wyjątkiem danych dla loterii audioteksowych, dla których źródłem były deklaracje podatkowe. Stan baz danych na dzień 20 marca 2023 r. (dane w trakcie ostatecznej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie), występujące niewielkie różnice wynikają z zaokrągleń kwot przychodów.

Przychody branży hazardowej w Polsce w 2022 r. wzrosły w porównaniu do 2021 r. o 43,9% (tj. 18,11 mld zł).

Największy wzrost przychodów pod względem nominalnym odnotował sektor gier kasynowych online o 50,8% (tj. 9,31 mld zł).