System informatyczny „e-Koncesje"


Informujemy o pracach nad systemem informatycznym "e-Koncesje"

16.07.2021

Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie prace nad systemem informatycznym „e-Koncesje” służącym do obsługi rynku hazardowego w zakresie udzielania koncesji/zezwoleń na prowadzenie działalności w obszarze gier hazardowych, w tym postępowań przetargowych.

Głównym celem wprowadzenia systemu jest wyeliminowanie ogromnej ilości dokumentów w formie papierowej, wpływających do Ministerstwa Finansów w ramach postępowań związanych z udzieleniem koncesji lub zezwolenia. Ponadto wprowadzenie systemu, umożliwi administracji skrócenie czasu przeznaczonego na analizę dokumentów przetargowych, z kilku miesięcy do planowanych kilku tygodni.

Dostęp do systemu „e-Koncesje” będzie się odbywać za pośrednictwem platformy elektronicznej e-Urząd Skarbowy.

Głównym założeniem systemu „e-Koncesje”, jest przechowywanie na stałe i automatyczne zaciąganie do składanych wniosków i ofert, informacji na temat podmiotu składającego wniosek lub ofertę m.in. w zakresie legalności jego kapitału, danych na temat jego władz czy udziałowców informacji o sytuacji finansowej itp. Podmioty będą miały możliwość samodzielnego uaktualniania na bieżąco powyższych danych. Ten sposób składania wniosków i ofert odciąży cały proces z konieczności każdorazowego kompletowania powtarzającej się dokumentacji i wyeliminuje możliwość zaistnienia omyłek.

Zgodnie z obecnymi założeniami, system umożliwi również dokonywanie, za jego pośrednictwem przeglądów akt sprawy (także po przetargu) z pominięciem dotychczasowego, czasochłonnego przeglądania i utrwalania papierowych akt sprawy.

Wprowadzenie w przyszłości systemu „e-Koncesje”, nie zmieni przy tym zakresu składanych przez podmioty dokumentów, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zmieni się jedynie sposób ich składania z formy papierowej na elektroniczną.