Decyzja rozstrzygająca charakter gry o nazwie Złoty Skarb


W związku z zapytaniami dotyczącymi urządzenia o nazwie Złoty Skarb, udostępniamy treść decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

04.01.2024

Pamiętaj: wydana decyzja potwierdza jedynie niehazardowy charakter gier w niej opisanych.
Rozstrzygnięcie wydane zgodnie z art. 2 ust. 6 i 7 ustawy o grach hazardowych odnosi się jedynie do konkretnego przedsięwzięcia/gry na danym, zindywidualizowanym urządzeniu, nie mogąc tym samym mieć zastosowania do gier/przedsięwzięć zmodyfikowanych.
Inne gry o tożsamych lub podobnych nazwach nie są objęte treścią wydanego rozstrzygnięcia, zatem ich urządzanie może naruszać przepisy ustawy o grach hazardowych.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią decyzji.