Zmiany w prawie w PIT


Informacje o aktualnych zmianach w prawie dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych

Wzór formularza CIT-ISN określony

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 21 stycznia 2021 r. określił wzór nowego formularza CIT-ISN

opublikowano: 29.01.2021

Wzór formularza CIT-15J określony

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 11 stycznia 2021 r. określił wzory nowych formularzy CIT-15J i CIT/JW

opublikowano: 15.01.2021

Nowe wzory formularzy dotyczących estońskiego CIT

Informujemy o opublikowaniu rozporządzenia w sprawie nowych wzorów dot. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT).

opublikowano: 11.01.2021

Odroczenie procedury WHT refund

Informujemy o wejściu w życie przepisów odraczających obowiązywanie procedury WHT refund

opublikowano: 05.01.2021

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 04.01.2021

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 04.01.2021

Nowe wzory niektórych zeznań podatkowych PIT

Rozporządzeniem z 18 grudnia 2020 r. określono nowe wzory formularzy podatkowych PIT dotyczących rozliczenia podatku za 2020 r.

opublikowano: 30.12.2020

Nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i IFT-1/IFT-1R

Rozporządzeniem z 28 grudnia 2020 r. określono nowe wzory formularzy podatkowych wykorzystywanych przez płatników podatku PIT

opublikowano: 30.12.2020

Zaniechanie poboru podatku wykonawcom kontraktowym

Zaniechanie ma na celu wsparcie polskich podmiotów

opublikowano: 30.12.2020

Zaniechanie poboru podatku wykonawcom kontraktowym

Zaniechanie ma na celu wsparcie polskich podmiotów

opublikowano: 30.12.2020

Przedłużenie zaniechania poboru podatku PIT stypendystom

Rozporządzenie MFFiPR przedłuża zaniechanie do 31 grudnia 2021 r.

opublikowano: 30.12.2020

Nowy wzór ewidencji przychodów

Wzór będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 r.

opublikowano: 30.12.2020