Wyjaśnienia PIT


Aktualności i informacje bieżące dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

Sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Informujemy, że sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS są objęte tajemnicą skarbową.

opublikowano: 24.01.2023

Zasady wysyłki pomocy humanitarnej na Ukrainę

Od 16 stycznia br. zmieniły się zasady korzystania z formularza upraszczającego procedurę wysyłki pomocy humanitarnej do Ukrainy.

opublikowano: 18.01.2023

PIT-11, PIT-40A/PIT-11A – najważniejsze informacje dla Płatnika

Informujemy o warunkach wysyłania PIT-11, PIT-40A/PIT-11A

opublikowano: 15.12.2022

Nowa wersja formularza VAT-REF w związku z wejściem Chorwacji do strefy euro

Informujemy o udostępnieniu nowego formularza VAT-REF(5)

opublikowano: 12.09.2022

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2023

Informacja o obwieszczeniu w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych na rok 2023

opublikowano: 24.10.2022

TPR – pytania i odpowiedzi (edycja trzecia)

Publikujemy zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR).

opublikowano: 21.10.2022

Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Unia Europejska wprowadziła zakaz przywozu towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji. Od tego zakazu obowiązują odstępstwa w postaci kontyngentów taryfowych na określone towary.

opublikowano: 14.10.2022

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia

opublikowano: 10.10.2022