Konsultacje podatkowe - w zakresie cen transferowych


Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 6: Metoda koszt plus. Konsultacje potrwają do 17 marca 2023 r.

16.04.2024

Zakres konsultacji

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 6: Metoda koszt plus. Objaśnienia podatkowe mają na celu wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody koszt plus. Objaśnienia podatkowe wyjaśniają m.in. zakres stosowania tej metody, określenie bazy kosztowej oraz narzutu zysku, a także kryteria porównywalności transakcji i podmiotów.

Termin i sposób zgłaszania opinii

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2023 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Materiały