Wyjaśnienia PIT


Aktualności i informacje bieżące dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatkowy Polski Ład: gdzie znajdziesz informacje i odpowiedzi na swoje pytania

Masz pytania o swoją pensję, PIT-2, ulgę dla klasy średniej, preferencje podatkowe dla biznesu, obliczanie wynagrodzeń?

opublikowano: 14.01.2022

1% podatku. OPP nie stracą na Polskim Ładzie

W 2021 r. organizacje pożytku publicznego otrzymały tytułem 1% należnego podatku środki w wysokości 972,7 mln zł z rozliczeń rocznych za 2020 r.

opublikowano: 13.01.2022

Polski Ład – informacja dla księgowych

Od początku 2022 roku zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzone na mocy Polskiego Ładu.

opublikowano: 13.01.2022

Szukasz odpowiedzi na swoje pytanie dotyczące Polskiego Ładu?

Zapraszamy na stronę wiecejwportfelach.gov.pl.

opublikowano: 13.01.2022

Termin sprzedaży wyrobów winiarskich i zwrotu niewykorzystanych banderol

Informujemy, że sprzedaż ze "starymi" wzorami banderol obowiązuje do 31 grudnia 2022r., natomiast
do 30 stycznia 2022 r. za zwrócone niewykorzystane znaki akcyzy przysługuje zwrot wpłaconych kwot.

opublikowano: 01.12.2022

Ulga dla pracujących seniorów – co się zmienia w 2022 r.

Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą zwolnieni z PIT do ok. 85,5 tys. zł.

opublikowano: 01.11.2022

Rozliczenia podatkowe wynagrodzeń nauczycieli przez pracowników JST - webinar

Dziś o 14:00 rozpocznie się webinar organizowany ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

opublikowano: 01.10.2022

Polski Ład: Przewodnik dla podatnika i pracodawcy

Zapraszamy do korzystania z naszych kolejnych przewodników

opublikowano: 01.09.2022

Rozporządzenie MF zgodne z prawem

Minister Finansów rozporządzeniem nie zmienia zasad systemu podatkowego, które są regulowane ustawowo

opublikowano: 01.09.2022

Polski Ład: Zapraszamy na cykl spotkań online

Eksperci Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej odpowiadają na pytania dotyczące zmian w zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy

opublikowano: 01.09.2022

Przewodnik po PIT-2

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek

opublikowano: 01.09.2022

Nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy

Webinarium: Polski Ład – nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy

opublikowano: 01.08.2022