Konsultacje podatkowe - w zakresie cen transferowych


Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 6: metoda ceny odprzedaży. Konsultacje potrwają do 30 kwietnia 2022 r.

16.04.2024

Zakres konsultacji

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 6: metoda ceny odprzedaży. Objaśnienia podatkowe mają na celu wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody ceny odprzedaży. Objaśnienia podatkowe wyjaśniają m.in. zakres stosowania tej metody, sposób wyboru podmiotu badanego, określenie marży ceny odprzedaży oraz kalkulację ceny zakupu, sposób wyboru wskaźnika rentowności, kryteria porównywalności transakcji i podmiotów.

Termin i sposób zgłaszania opinii

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2022 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Materiały