Przedłużenie terminu składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w konsultacjach zewnętrznych


16.04.2024
  • 17 marca 2022 r. projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
  • Projekt rozporządzenia przedłuża do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe.

Ministerstwo Finansów informuje, że 17 marca 2022 r. przekazany został do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia, które przedłuża terminy składania informacji, o których mowa:

  • w art. 45 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.),
  • w art. 27 ust. 1e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.).

Zgodnie z tymi przepisami informacje są składane w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, albo roku obrotowego spółki nieruchomościowej (gdy spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego).

Projekt rozporządzenia przedłuża do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy, albo obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także przez podatników podatku PIT i podatników podatku CIT, posiadających prawa do tych spółek nieruchomościowych, którzy na podstawie ww. przepisów ustawy PIT i ustawy CIT są obowiązani przekazywać takie informacje.